Tag: các cấp độ tư duy

Các cấp độ tư duy

Muốn tốt được một trong các loại tư duy (phản biện, logic) thì chúng ta phải luyện tập rất nhiều. Và muốn luyện tập ta phải biết được các …