Category: | Luyện não

Sức khỏe trí não rất quan trọng trong đời sống ngày nay, luyện não hàng ngày đóng vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển bản thân của mỗi người.

Trí tuệ cảm xúc EQ là gì?

Trí thông minh cảm xúc hay còn được gọi là chỉ số cảm xúc hay eq được hiểu là khả năng hiểu, sử dụng, quản lý cảm xúc của …

Lợi ích của thiền

Thiền là gì? Tại sao chúng ta nên thực hiện ngồi thiền? Lợi ích của thiền mang lại? Cách thực hành như thế nào? Trong bài viết này chúng …

Các cấp độ tư duy

Muốn tốt được một trong các loại tư duy (phản biện, logic) thì chúng ta phải luyện tập rất nhiều. Và muốn luyện tập ta phải biết được các …